Vrouwen ontvangen gemiddeld nog steeds minder salaris

Vrouwen ontvangen gemiddeld nog steeds minder salaris

Ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen lijkt moeilijk tegen te gaan. Al jaren wordt er gekeken naar mogelijkheden om gemiddelde beloningen van mannen en vrouwen gelijk te trekken. Door bedrijven inzichtelijk te laten maken wat de verschillen zijn in hun eigen organisatie, kunnen de verschillen worden aangetoond.

In 2011 heeft het College voor de Rechten van de Mens een instrument ontwikkeld om het beloningsbeleid binnen de Nederlandse ziekenhuizen door te lichten. Ze gaan nu beginnen met hetzelfde traject binnen de Nederlandse hogescholen. Het onderzoek maakt inzichtelijk wat er fout gaat binnen het huidige beloningsbeleid gericht op het verschil tussen mannen en vrouwen. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op korte termijn wordt het onderzoek ook uitgevoerd in de financiële sector.

Hoeveel verdienen vrouwen minder dan mannen?

Het verschil blijkt nog steeds tussen de 4 en 8 procent te zitten. Bij het bepalen van het verschil is er uitgegaan van gelijkwaardig werk en vergelijkbare ervaring. Verschillen in salarissen zijn vaak te verklaren, maar de verklaring moet niets te maken hebben met het geslacht van de werknemer. Werkgevers kiezen er vaak ook niet bewust voor om mannen beter te betalen dan vrouwen. Om de verschillen op te heffen, moet werkgevers eerst gewezen worden op de verschillen.

123133333333333

Politieke aandacht voor de ongelijke beloningen

Kamerlid Yücel van de PvdA, heeft een wetsvoorstel ingediend om de ongelijke beloning op de politieke agenda te krijgen. In het voorstel worden werkgevers jaarlijks verplicht om de ondernemingsraad te informeren over de beloningsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. Hierdoor zal de werkgever dus verplicht worden om zich te verdiepen in de onderlinge verschillen. De uitkomsten van het onderzoek zouden zelfs verplicht opgenomen moeten worden in het jaarverslag. Bij grote verschillen moet de werkgevers de verschillen ook kunnen onderbouwen.

Het systeem van College voor de Rechten van de Mens werkt

inkomensverschil_mannen_en_vrouwenDoordat de verschillen in Nederlandse ziekenhuizen inzichtelijk zijn gemaakt, zijn er ook al maatregelen getroffen om ongelijkheid op grond van het geslacht weg te nemen. Inmiddels hebben 17 van de 18 ziekenhuizen waar de onderzoeken zijn verricht, al maatregelen getroffen.

Reacties zijn gesloten.