UWV voorziet herstel van de arbeidsmarkt

UWV voorziet herstel van de arbeidsmarkt

Ingezet herstel zet door

De uitkeringsinstantie UWV laat weten voor het eerst in 3 jaar een groei te voorzien in het aantal beschikbare banen. Na jaren van voorzichtig economisch herstel verwacht het UWV een groei van 38.000 arbeidsplaatsen. Als daar het toenemende werk van zelfstandigen en ZZPers bij wordt gerekend wordt er zelfs gesproken over een toename van 73.000. Ondanks het verdwijnen van duizenden banen bij de financiële dienstverlening, de zorg, industrie en de overheid zal naar verwachting het totaal aantal banen stijgen. Met name van de uitzendbranche en een aantrekkende bouwmarkt wordt veel verwacht. Een aantrekkende economie zal naar verwachting meer banen creëren. Voor specifieke beroepsgroepen zoals monteurs, ICT-programmeurs, docenten, wijkverpleegkundigen, opticiens en registeraccountants staan zelfs al vacatures open. Een aanhoudend beperkt aanbod van werknemers in deze beroepsgroepen zal het ook in de toekomst moeilijk maken de openstaande vacatures te vervullen.

Niet iedereen profiteert

Ondanks dat de economie en daarmee de arbeidsmarkt blijvend aan lijkt te trekken is het nog niet genoeg voor een stevig banenherstel. Niet alle werknemers profiteren van een herstellende  arbeidsmarkt. Het zal voor laag opgeleide jongeren, ouderen en langdurig werkelozen nog altijd moeilijk blijven een baan te vinden. Het UWV spreekt de hoop uit dat een aantrekkende export en bedrijfsmatige investeringen de sector verder vlot zullen trekken  in de toekomst. Zo wordt in 2016 wordt een verdere groei verwacht van de arbeidsmarkt met 54.000 banen. Een stap in de goede richting maar naar verhouding met de jaren voor 2008 nog steeds onder de maat. Deze groei is namelijk nog altijd maar een klein aandeel van de 300.000 banen die sinds 2008 verloren zijn gegaan. Het UWV verwacht op het uitkeringsfront een afname van het aantal WW uitkeringen met zo’n 40.000. Daardoor zou het aantal WW uitkeringen op het einde van volgend jaar net onder de 400.000 uitkomen.

 

Reacties zijn gesloten.