Steeds meer vrouwen economisch zelfstandig

Steeds meer vrouwen economisch zelfstandig

De economische zelfstandigheid van vrouwen is opnieuw toegenomen. De afgelopen jaren was al een stijging te zien in de economische zelfstandigheid en die zet ook dit jaar door. Het verschil tussen het percentage werkende mannen en werkende vrouwen is de afgelopen jaren steeds kleiner geworden, zo blijkt uit de Monitor Arbeidsmarkt die minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijks Asscher naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Waar in 1980 nog slechts 37% van de vrouwen op zoek was naar een baan, is dat percentage gestegen naar 65% in 2014. Bij mannen ligt de arbeidsparticipatie nog steeds hoger, maar de stijging is kleiner: van 77% in 1980 naar 78% in 2014. De totale arbeidsparticipatie is sinds de jaren ’80 onafgebroken gestegen, met name door de toename van het aantal vrouwen dat participeert op de arbeidsmarkt.

Ook het aantal economische zelfstandige vrouwen steeg in de afgelopen jaren. In 2003 was nog 45% van de vrouwen tussen de 20 en 65 jaar economische zelfstandig, in 2013 was dat al 53%. De overige 47% heeft geen werk en is financieel afhankelijk van een partner of uitkering, of verdient te weinig om in de eigen levensbehoefte te voorzien. Van mannen in dezelfde leeftijdscategorie was in 2013 70% economisch zelfstandig, een kleine daling. Volgens de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek is iemand economisch zelfstandig als diegene minimaal een bedrag ter hoogte van het bijstandsniveau voor alleenstaande verdient. In 2015 is dat bedrag 913 euro per maand.

Het kabinet hecht veel waarde aan de economische zelfstandigheid, zo worden zij onafhankelijker binnen het gezin en hoeven zij bij een eventuele scheiding geen beroep te doen op sociale voorzieningen. Daarnaast kunnen de talenten van vrouwen, die ook steeds vaker hoogopgeleid zijn, beter benut worden bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. Sinds 2010 wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tweemaal per jaar de Monitor Arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer gestuurd om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen.

Reacties zijn gesloten.