Lijst van topvrouwen van Jet Bussemaker

Lijst van topvrouwen van Jet Bussemaker

Minister Jet Bussemaker wil samen met VNO-NCW een einde maken aan het tekort aan vrouwen in topfuncties in Nederland. Ze zijn begonnen om een database samen te stellen met Nederlandse topvrouwen. Hierdoor moeten bedrijven inzichtelijk krijgen wie ze kunnen vragen voor bestuurlijke functies. Op 7 april 2015 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen tegen deze database. De minister legt de motie naast zich neer en gaat door met de plannen.

De motie was ingediend door de VVD. Volgens deze politieke partij zou een dergelijke database concurrentievervalsing in de hand werken. Een dergelijke taak ligt volgens de VVD bij wervings- en selectiebureaus. De motie is niet dwingend, dus kan minister Jet Bussemaker haar plannen gewoon voortzetten. VNO-NCW noemde de motie van de Tweede Kamer al een misverstand. Een paar dagen na de motie heeft de minister aangekondigd haar plannen gewoon voort te zetten.

123123

“Als er niet buiten de gebaande paden wordt gedacht, verandert er nooit iets”

Deze zin heeft de minister geschreven in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze aankondigt met de plannen door te gaan. Volgens haar is de motie gebaseerd op een misverstand. De overheid wordt met de lijst geen headhunter. Er wordt uitsluitend inzichtelijk gemaakt welke vrouwen in aanmerking kunnen komen voor topposities. Een dergelijke lijst zal een einde maken aan de discussie of er voldoende vrouwen beschikbaar zijn voor topfuncties binnen het bedrijfsleven of overheidsfuncties.

 

Eind vorig jaar heeft minister Jet Bussemaker samen met VNO-NCW de database aangekondigd. Inmiddels hebben 700 vrouwen zich aangemeld of ze zijn door anderen geïntroduceerd. Wervingsbureaus die toe willen zeggen dat ze minimaal 50 procent vrouwen willen opnemen in hun longlist, krijgen toegang tot de database. Er wordt gestreefd naar minimaal 30 procent aan vrouwelijke topbestuurders. In Nederland komen wij nu niet verder dan 10 procent. Hiermee scoort Nederland slecht in vergelijking met veel andere landen.

Reacties zijn gesloten.