Het glazen plafond laat zich moeilijk doorbreken

Het glazen plafond laat zich moeilijk doorbreken

Vraag een willekeurige Nederlander hoe het er met de emancipatie van vrouwen voor staat en je zult in de meeste gevallen een behoorlijk positief antwoord krijgen. Toegegeven, er is in de afgelopen honderd jaar veel bereikt maar het lijkt erop dat we de komende honderd jaar nog lang niet klaar zijn. Uit onderzoek van de University Of Denver blijkt namelijk dat het nog wel tot 2085 kan duren voordat het glazen plafond helemaal verdwenen is. Deze term wordt gebruikt om de ongelijke verhouding van vrouwen in topposities binnen het bedrijfsleven aan te duiden.

glazenplafond-emancipatie-yuris

Quotum voor meer vrouwen aan de top?
In een poging om dat glazen plafond nu eindelijk eens te doorbreken, wordt er in Europa al enkele jaren gesproken over een quotum voor het aantal vrouwen in topposities. Eurocommissaris Reding van Grondrechten heeft hiertoe een voorstel ingediend, dat er voor moet zorgen dat veertig procent van de functies aan de top van grote bedrijven ingevuld wordt door vrouwen. Het voorstel werd in november van vorig jaar aangenomen door de Europese Commissie. Nederland stemde echter tegen het voorstel, mede door het voornemen op straffen op te leggen aan bedrijven die niet aan het quotum voldoen.

Nederland maakt bezwaar tegen quotum
Na kritiek van meerdere landen zijn de plannen enigszins aangepast, maar inmiddels wel in een vergevorderd stadium. De gewenste veertig procent zal in 2020 gerealiseerd moeten zijn. Inmiddels heeft Nederland met negen andere lidstaten officieel bezwaar ingediend. Nederland is niet per se tegen een quotum, maar vindt de gestelde veertig procent te hoog. In het huidige regeerakkoord is bijvoorbeeld ook een quotum opgenomen, maar dat is vastgesteld op dertig procent. Een duidelijk minder sterke ambitie dus, waarmee het inderdaad niet verrassend is dat het nog wel eens tot het einde van deze eeuw kan duren voor we dat plafond eindelijk doorbreken.

Gezien de eerdere beloftes die zijn gedaan, kan er een reactie worden verwacht uit het andere ‘kamp’. De vrouw die hiervoor strijd, zal zich beroepen op de rechten waar het over beschikt. Adviesbureaus op het gebied van rechtshulp moeten hier hun bijdrage aan kunnen leveren. Erkende organisaties zijn immers capabel genoeg om juridisch advies uit te brengen over tal van verschillende zaken op het gebied van rechtshulp. Zo kan de vrouw zich op het eerste oog misschien al gaan beroepen op het arbeidsrecht, ondernemingsrecht of sociale zekerheidsrecht. Internationale grote instanties zijn nog niet happig om hier een rol in te spelen, maar voor de laag daaronder kan het zeer interessant zijn. Een adviesbureau zoals Yuris zou hierover juridisch advies kunnen uitbrengen. Wordt vervolgd.

Reacties zijn gesloten.