Aantal werkende vrouwen toegenomen

Aantal werkende vrouwen toegenomen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat , op basis van cijfers van de afgelopen tien jaar, vrouwen een steeds groter aandeel van de totale arbeidsmarkt voor hun rekening nemen. Verhoudingsgewijs zijn er meer vrouwen gaan werken dan mannen, waardoor het percentage vrouwen dat deelneemt  aan de arbeidsmarkt, is gestegen.

Aantal werkende vrouwen weer boven 3,8 miljoen

In 2014 dook het aantal werkende vrouwen even onder de 3,8 miljoen, maar door de relatief sterke toename is het huidige aantal werkende vrouwen weer boven de 3,8 miljoen. Als we hierop inzoomen blijkt dat vrouwen wel veel meer parttime werken dan mannen. Tegenover 25% deeltijdwerkers onder de mannen staat een veel hoger percentage van 75% van de vrouwen.

werkzame vrouwen

Man blijft kostwinner

Het lijkt erop dat vrouwen door de economische crisis zijn gaan bijverdienen, al is dit zeker niet de enige oorzaak van het toenemend aantal vrouwen in het arbeidsproces. In de huidige tijd is het veel gebruikelijker geworden dat het opvoeden van kinderen wordt gecombineerd met een baan, zij het veelal parttime. Wat opvalt is dat het ook in de huidige tijd nog steeds in het overgrote deel van de huishoudens de vrouw is die parttime werkt. Voornamelijk als zich kinderen aandienen, maar zelfs ook zonder dat er sprake is van kinderen. Hiervoor is niet direct een verklaring te geven, maar het gevolg is wel dat in veel gevallen de man de hoofdkostwinner was en blijft.

Toename verspreid over beroepen

Overigens is niet alleen in de jongere categorieën de arbeidsdeelname van vrouwen gestegen. Ook in de leeftijdsgroep 45-plus is een significante stijging zichtbaar. Deze is toe te schrijven aan de groep vrouwen die zo’n 20 tot 30 jaar geleden de arbeidsmarkt betraden en nu de 45 zijn gepasseerd. Deze opmars is in het nieuwe millennium alleen maar toegenomen.

Het aantal vrouwen in het onderwijs en met een administratief of bedrijfseconomisch beroep nam bij alle leeftijdsgroepen relatief sterk toe. Bij vrouwen tussen 15 – 25 jaar nam vooral het aantal verkoopsters in de detailhandel sterk toe. Bij de vrouwen van 45 – 75 jaar was de groei groot bij dienstverlenende beroepen zoals de horeca.

werkzame beroepsbevolking vrouwen

De conclusie is gerechtvaardigd dat er wel veel meer vrouwen werken dan in het verleden, maar dat vrouwen met kinderen, die fulltime werken en kostwinner zijn, nog met een vergrootglas gezocht moeten worden.

Reacties zijn gesloten.