65% van vrouwelijke zzp’ers bouwt geen pensioen op

65% van vrouwelijke zzp’ers bouwt geen pensioen op

Het merendeel van alle zzp-ers bouwt zo weinig pensioen op dat ze gewoonweg niet met pensioen kunnen. Blijkbaar gaat men ervan uit dat het ook na de pensioengerechtigde leeftijd nog prima mogelijk is om te werken. Of, en dat ligt meer voor de hand, flexibel werkend Nederland is zo bezig met de waan van de dag, dat nadenken over het pensioen geen prioriteit heeft.

Vrouwen bouwen minder pensioen op dan mannenvrouwen pensioen

Centraal Beheer liet onderzoek doen naar de pensioensituatie van zzp-ers. De resultaten zijn verbluffend. Vooral vrouwelijke freelancers maken er (g)een potje van. Reserveert 48% van de mannelijke collega’s nog geld voor de oude dag, bij de dames blijft dit percentage steken bij een schamele 35%. De emancipatie van de vrouw heeft dit onderwerp naar alle schijn nog niet bereikt, gezien het feit dat als één van de oorzaken wordt aangegeven dat vrouwen vertrouwen op het pensioen van de man. Ook het gegeven dat veel vrouwen vaker parttime werken en daarom toch al afhankelijk zijn van het inkomen van de kostwinner, heeft hiermee te maken.

Uitstelgedrag

Los van de sekse verschillen kun je ook in algemene zin stellen dat de pensioenopbouw van zzp-ers beter kan. Veel beter zelfs. 41 procent van de 539 zelfstandigen, die in het onderzoek van Centraal Beheer werden ondervraagd, moest bekennen niets opzij te leggen voor later.

Voor werknemers die in dienst zijn van een bedrijf, wordt het allemaal geregeld. Een collectieve regeling zorgt voor afdracht van premies en opbouw van pensioen. Jaarlijks krijg je een keurig UPO (uniform pensioenoverzicht), zodat je precies weet waar je aan toe bent. Hoewel men weleens klaagt over de kosten of de verhouding inleg versus opbouw, kun je wel stellen dat hier in ieder geval meer duidelijkheid is over het eindplaatje dan bij de meeste zzp-ers.

Op het moment dat een zzp-er kiest voor zijn zelfstandig bestaan, lijkt de trend om ook alle andere zekerheden overboord te gooien. Wellicht niet bewust, worden beslissingen over het opbouwen van de oudedagsreserve op de lange baan geschoven. Waar werknemers verplicht worden om deel te nemen aan de collectieve pensioenregeling, mogen zzp-ers nu nog volledig zelf kiezen of en op welke wijze pensioen wordt opgebouwd. Er gaan diverse stemmen op, onder meer van de AFN (Autoriteit Financiele Markten), om hier verandering in aan te brengen. De AFN vindt de situatie, waarbij een steeds groter wordende groep straks financieel in de problemen dreigt te komen, zorgelijk en verdiept zich momenteel in de mogelijkheid om het  één en ander te verplichten.

pensioen zzp

Wat kun je zelf doen?

Voordat het zover komt dat je als zzp-er verplicht wordt om een pensioenpotje te gaan vullen, kun je je er natuurlijk ook zelf alvast in verdiepen. Hoewel het geen populair en toegankelijk onderwerp is, zijn er toch een aantal relatief eenvoudige manieren om te sparen voor een welverdiende periode waarin je niet meer hoeft te werken. Niemand wil tenslotte het oordeel ‘levenslang’ horen uitspreken. Je bent zzp-er geworden omdat je met meer vrijheid, energie en plezier je werk wil doen. Zorg dan dat het ook mogelijk is om hier op tijd mee te stoppen.

Binnen de huidige fiscale regelgeving kun je op twee manieren geld reserveren voor je pensioen. Door te gaan banksparen en door een lijfrentepolis.

Banksparen

Vanaf 1 januari 2008 is het mogelijk om via een geblokkeerde spaarrekening te sparen voor je pensioen. Bij banksparen stort je periodiek of eenmalig een bedrag op de genoemde rekening. Het bedrag dat hierop staat is vrijgesteld van vermogensbelasting. Met het geld op de rekening mag je gaan beleggen, maar je kunt het ook gewoon sparen. De inleg mag je van de belasting aftrekken. Je bepaalt zelf wanneer het bedrag vrijkomt en of dit ineens is of in termijnen. Alleen op het moment dat je een uitkering uit je bankspaarrekening ontvangt betaal je hier belasting over. De clou is dat het belastingpercentage in de meeste gevallen op dat moment lager zal zijn en je dus netto meer geld overhoudt.

Lijfrentepolis

Bij een lijfrentepolis is van te voren bekend welk bedrag je in de uitkeringsfase periodiek ontvangt. Je verzekert je, betaalt premie en krijgt hiervoor terug bepaalde garanties op inkomen. Een verzekering is een wezenlijk andere formule dan een bankspaarrekening. Overlijd je bijvoorbeeld voordat de uitkeringsfase zich aandient, dan zou het maar zo kunnen zijn dan je geld terugvloeit naar de verzekeraar. Het verdient daarom aanbeveling je goed te laten voorlichten over de voor- en nadelen van beide varianten zodat je inzicht krijgt in wat voor jou de beste manier is om je pensioen op te bouwen.

lijfrente

Reacties zijn gesloten.